ABY ZAPISAC SIĘ NA KURS KATEGORII B
 • Wiek kursanta to 17 lat i 9 miesięcy (aby zapisać się na kurs)
 • Aby rozpocząć szkolenie w dowolnym OSK należy uzyskać w Starostwie właściwym do miejsca zameldowania tzw. PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) – otrzymujemy go nieodpłatnie
 • Aby uzyskać PKK potrzebne jest:
  • orzeczenie lekarskie,
  • kolorowe zdjęcie do prawa jazdy,
  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  • niepełnoletni - dodatkowo pisemną zgodę rodzica.
EGZAMIN PAŃSTWOWY NA PRAWO JAZDY

Termin egzaminu Klient ustala w Dziale Obsługi Klienta w WORD na dwa sposoby:
 • osobiście (Świdnica, ul. Głowackiego 1) - opłatę za egzamin na miejscu można dokonać jedynie kartą płatniczą lub przelewem bankowym na konto WORD
 • on-line za pośrednictwem portalu www.info-car.pl - po zalogowaniu, kandydat na kierowcę ma wgląd w wolne miejsca egzaminacyjne
Egzamin teoretyczny na prawo jazdy

Celem egzaminu teoretycznego jest sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i czynności kontrolno- obsługowych pojazdu oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Egzamin teoretyczny przeprowadzamy przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego czyli egzamin ten rozwiążesz na komputerze. Po wejściu na salę egzaminacyjną egzaminator zaprosi Cię na konkretne stanowisko egzaminacyjne. Na ekranie wyświetlone zostaną Twoje dane, a egzaminator potwierdzi Twoją tożsamość. (dokumentami stwierdzającymi tożsamość mogą być wyłącznie ważne w dniu egzaminu dowód osobisty, paszport lub karta pobytu).

Po naciśnięciu przycisku start pojawi się część opisowa, w której zawarte są zasady egzaminu oraz punktacja. Następnie wyświetli się instrukcja obsługi oprogramowania, czyli sposób udzielania odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.

Teraz czas na egzamin próbny, który nie podlega ocenie i nie ma wpływu na wynik egzaminu. Możesz udzielić odpowiedzi na pytania próbne po to, żeby w praktyce sprawdzić jak udzielać odpowiedzi na pytania, zmieniać zaznaczone odpowiedzi czy przejść do następnego pytania. Po rozwiązaniu egzaminu próbnego czas na egzamin państwowy o czym przypomni Ci odpowiedni komunikat z zegarem odliczającym czas do rozpoczęcia części teoretycznej egzaminu państwowego.

Test składa się z 32 pytań o zróżnicowanej wartości punktowej. Są pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego za które otrzymasz 1 punkt, za pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa otrzymasz 2 punkty, a za pytania o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa dla ruchu drogowego system przyzna Ci 3 punkty.

Pytania te podzielone są na dwie grupy:
 1. pierwsza grupa to 20 pytań z wiedzy podstawowej
  • Na te pytania udzielasz odpowiedzi: „TAK” lub „NIE”.
  • Na przeczytanie treści pytania masz 20 sekund po czym na udzielenie odpowiedzi 15 sekund.
 2. druga grupa to 12 pytań z wiedzy specjalistycznej
  • Na te pytania udzielasz odpowiedzi „A”, „B”, lub „C”.
  • Czas przewidziany na przeczytanie i udzielenie odpowiedzi jest połączony i wynosi 50 sekund.
Zaznaczone odpowiedzi możesz poprawić do chwili przejścia do następnego pytania lub chwili gdy upłynie czas przewidziany na dane pytanie i program sam przejdzie do pytania następnego. Niestety nie ma możliwości powrotu do poprzedniego pytania.

Istotnym jest, że nieudzielenie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów za to pytanie:
 • maksymalną ilość punktów jaką możesz zdobyć to 74,
 • minimalna ilość punktów jaką musisz uzyskać by otrzymać wynik pozytywny z egzaminu teoretycznego to 68,
 • czas trwania egzaminu wynosi 25 minut.
Egzamin praktyczny na prawo jazdy

Egzamin praktyczny polega na sprawdzeniu umiejętności w zakresie zgodnego z przepisami, bezpiecznego, energooszczędnego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się w ruchu drogowym. Egzamin ten przeprowadzany jest na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.
PLAC MANEWROWY
 1. Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
  1. poziom oleju w silniku,
  2. poziom płynu chłodzącego,
  3. poziom płynu hamulcowego,
  4. obecność płynu w spryskiwaczach,
  5. działanie sygnału dźwiękowego,
  6. działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
  7. działanie świateł mijania,
  8. działanie świateł drogowych,
  9. działanie świateł hamowania „STOP",
  10. działanie świateł cofania,
  11. działanie świateł kierunkowskazów,
  12. działanie świateł awaryjnych,
  13. działanie świateł przeciwmgłowych tylnych
 2. Sposób wykonania w/w części zadania:
  • na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,
  • osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,
  • w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i osoba egzaminowana powinna poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,
  • losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f-m.

   W przypadku gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;
 1. Przygotowanie się do jazdy tj. właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte.

 2. Sposób wykonania tej części zadania:
  • w lewym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
  • w prawym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
  • w wewnętrznym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,
  • zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;
 3. Jazda pasem do przodu i do tyłu (po tzw. łuku)

 4. Sposób wykonania zadania:
  • uruchomienie silnika pojazdu;
  • włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;
  • upewnienie się o możliwości jazdy czyli wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
  • ocena sytuacji wokół pojazdu;
  • płynne ruszenie (zwolnienie hamulca postojowego - w przypadku gdy jest uruchomiony oraz łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika),
  • płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu a w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka);
  • nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające pas ruchu, nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;
  • zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,
 5. Ruszanie na wzniesieniu przy użyciu hamulca postojowego.

 6. Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga/uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

ZADANIA W RUCHU DROGOWYM

Zadania egzaminacyjne w ruchu drogowym należny wykonać, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem oraz zgodnie z programem egzaminacyjnym obejmującym określone zadania.
 1. Włączanie się do ruchu
 2. Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:
  • o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
  • posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
 3. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
 4. Przejazd przez skrzyżowania:
  • równorzędne (trzy- i czterowlotowe),
  • oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),
  • z sygnalizacją świetlną,
  • na których ruch odbywa się wokół wyspy,
  • dwupoziomowe (wjazd i zjazd *)
 5. Przejazd przez przejścia dla pieszych.
 6. W przypadku egzaminu dla kategorii B i B1 prawa jazdy wykonanie:
  • jednego z następujących manewrów parkowania:
   • prostopadłe – wjazd przodem – wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
   • skośne – wjazd przodem – wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
   • równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem – wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku, kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.

    W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania
  • manewru zawracania na drodze jednojezdniowej – dwukierunkowej
   • możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.) – zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego.
   • miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.
 1. Przejazd przez torowisko tramwajowe **) i kolejowe *) oraz obok przystanku tramwajowego **) i autobusowego.
 2. Wykonanie manewrów:
  • wyprzedzania, omijania, wymijania (dla kategorii A, A1 przy prędkości co najmniej 50 km/h),
  • zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu.
 3. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania)
 4. Właściwa zmiana biegów oraz hamowanie silnikiem przy zwalnianiu – jazda energooszczędna
 5. Zachowanie się w odniesieniu do:
  • znaków poziomych i pionowych
  • sygnałów świetlnych i poleceń osoby kierującej ruchem
 6. Zachowanie w stosunku do innych uczestników ruchu
 7. Respektowanie zasad techniki kierowania pojazdem
*) Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy lub skrzyżowanie dwupoziomowe położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.
**) Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

Czas trwania tej części egzaminu określony jest na co najmniej 25 min i po tym czasie może zostać zakończony pod warunkiem wykonania wszystkich zadań egzaminacyjnych, a wynik egzaminu będzie pozytywny.

EGZAMINATOR ZWRACA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA:
 1. sposób wykonywania manewrów na drodze;
 2. zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego;
 3. umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze;
 4. skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia;
 5. dynamikę i kulturę jazdy;
 6. sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.
Po zakończeniu egzaminu praktycznego:
 1. Egzaminator informuje osobę zdającą o wyniku egzaminu, a jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny jego uzyskania,
 2. Przekazuje osobie zdającej wypełniony arkusz przebiegu egzaminu praktycznego

Renault Clio IV


Fiat Panda III